Obligimet ndaj fëmijëve, pyetje dhe përgjigje

CHF8.90

S’ka stok

Baba dhe nënë e nderuar! Prindër të nderuar! Allahu ju ndihmofte dhe ju ruajtë. Kam nderin që në këtë jetë të shkurtër dhe të ngutshrne – në të cilën të gjithë ne jetojrnë – t’ua rekomandoj Iibrin e vlefshëm i cili përmiban zgjidhje juridike të sheriatit islam në lidhje me shumë çështje me të cilat ballafaqohemi për çdo ditë e që i përkasin zbukurirnit më të madh të kësaj bote – fëmijët tanë, për kujdesin dhe edukimin e të cilëve e kemi pranuar amanetin (besën) nga Allahu i Plotfuqishëm.

Titulli: Obligimet ndaj fëmijëve, pyetje dhe përgjigje
Autorë: Jusuf b. Muhamed Ibrahim el-Atik
Për botuesin: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Përktheu: Behxhet Jashari
Redaktor fetar: Jusuf Hajrullahu
Redaktor gjuhësor: Arsim Jonuzi
Kopertina: Suhejb Xhemaili
Botues: Sh. B. Nun

Baba dhe nënë e nderuar! Prindër të nderuar! Allahu ju ndihmofte dhe ju ruajtë. Kam nderin që në këtë jetë të shkurtër dhe të ngutshrne – në të cilën të gjithë ne jetojrnë – t’ua rekomandoj Iibrin e vlefshëm i cili përmiban zgjidhje juridike të sheriatit islam në lidhje me shumë çështje me të cilat ballafaqohemi për çdo ditë e që i përkasin zbukurirnit më të madh të kësaj bote – fëmijët tanë, për kujdesin dhe edukimin e të cilëve e kemi pranuar amanetin (besën) nga Allahu i Plotfuqishëm.

Te kthyerit e njeriut të sotëm në librat e fikhut (jurispudencës islame) është bërë mjaft vështirë, edhe atë jo për shkak të mungesës së literaturës, por për shkak të kohës së shkurtër dhe për shkak të mungesës së bereqetit në të. Koha e sotme nuk është ashtu siç ka qenë dikur. Prandaj, një vepër si  kjo ku mund të gjejmë përgjigje për pyetjet dhe problemet tona konkrete që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve tanë.

Kategoritë

Obligimet ndaj fëmijëve, pyetje dhe përgjigje

CHF8.90