Omeri ndërtues civilizimi

CHF16.00

16 stok

Është libri më i ri që ka dalë në qarkullim, i autorit Amër Halid. Në këtë libër, autori sjell një risi në qasjen e tij ndaj një figure legjendare të historisë islame, atij të Omer ibnul Hatabit. Kalifi Omer nuk është vetëm “i fuqishmi që nuk i frikësohet asgjëje”, siç është rrënjosur në mendjet e shumë muslimanëve, por është dhe kreativ, gjë të cilën e nxjerr në pah shumë mirë autori i librit.

Category:

Titulli: Omeri ndërtues civilizimi
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Elmaz Fida
Redaktor gjuhësor: Rezarta Alla
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh.B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Është libri më i ri që ka dalë në qarkullim, i autorit Amër Halid. Në këtë libër, autori sjell një risi në qasjen e tij ndaj një figure legjendare të historisë islame, atij të Omer ibnul Hatabit. Kalifi Omer nuk është vetëm “i fuqishmi që nuk i frikësohet asgjëje”, siç është rrënjosur në mendjet e shumë muslimanëve, por është dhe kreativ, gjë të cilën e nxjerr në pah shumë mirë autori i librit.

Është pikërisht imazhi i kreativit dhe largpamësit, ai që autori kërkon të përcjellë tek lexuesi, nëpërmjet qasjes së tij ndaj jetëshkrimit të hazreti Omerit, Zoti qoftë i kënaqur me të. E gjitha kjo, e parë nga këndvështrimi dhe vizioni i tij civilizues. Teksa i qasemi jetëshkrimit të Omerit r.a. si themelues civilizimi, do të përmendim cilësitë dhe tiparet e duhura për këtë, me qëllim që secili prej jush të gjejë veten e tij tek njëra nga këto cilësi dhe të fokusohet në atë profil.

Kategoritë

Omeri ndërtues civilizimi