Organizimi i jetës pjesa e dytë 

CHF12.00

15 stok

Të nderuar lexues, tani vjen për ju pjesa e dytë e librit ORGANIZIMI I JETËS, me autor ftuesin e njohur Amr Halid. Duke parë se pjesa e parë e këtij emisioni televiziv, pasi u kthye në libër pati një sukses të madh, si në përkthim në shumë gjuhë ashtu edhe në ribotime, e pamë të arsyeshme që të sjellim për ju pjesën e dytë të tij.

Category:

Titulli: Organizimi i jetës pjesa e dytë
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Eroll Xhaferi
Redaktor profesional: Mr. Sadik Mehmeti
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Botues: SIRA

Të nderuar lexues, tani vjen për ju pjesa e dytë e librit ORGANIZIMI I JETËS, me autor ftuesin e njohur Amr Halid. Duke parë se pjesa e parë e këtij emisioni televiziv, pasi u kthye në libër pati një sukses të madh, si në përkthim në shumë gjuhë ashtu edhe në ribotime, e pamë të arsyeshme që të sjellim për ju pjesën e dytë të tij.

Në kapitujt e këtij libri trajtohen shumë histori suksesesh. Suksese të individëve si Shejh Gazali, suksese të shteteve si Malajzia apo Dubai, suksese unionesh si Bashkimi Europian apo histori biznesesh si Al Xhezira dhe Formula Uno. Pa dyshim që ky libër është i veçantë jo vetëm nga tematikat e tij por edhe nga mënyra se si ata janë sjellë për shikuesit e këtij programi dhe lexuesit e këtij libri. Urojmë që të shërbejë si burim suksesi për ne.

Kategoritë

Organizimi i jetës pjesa e dytë