Osmanët në tre kontinente

CHF11.90

5 stok

Profesor Ortjallë në këtë libër zbërthen disa nga zhvillimet e rëndësishme, që i karakterizuan marrëdhëniet e osmanëve ose të Perandorisë së Fundit Romake me Evropën, si Rrethimin e Dytë të Vjenës, Periudhën e Tulipanit, e analizon fenomenin “Arkitekt Sinani”, sistemin juridik osman, atë të miletit, ekuilibrin e forcave gjatë shek. XVIII, refleksionet osmane në Ballkan dhe Lindje të Mesme, osmanët e fundit etj.

Category: Tags: , ,

Titulli: Osmanët në tre kontinente
Titulli i origjinalit: Üç Kitada Osmanlilar
Autor: Ilber Ortayli
Përktheu nga turqishtja: Altin Qefalia
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Profesor Ortjallë në këtë libër zbërthen disa nga zhvillimet e rëndësishme, që i karakterizuan marrëdhëniet e osmanëve ose të Perandorisë së Fundit Romake me Evropën, si Rrethimin e Dytë të Vjenës, Periudhën e Tulipanit, e analizon fenomenin “Arkitekt Sinani”, sistemin juridik osman, atë të miletit, ekuilibrin e forcave gjatë shek. XVIII, refleksionet osmane në Ballkan dhe Lindje të Mesme, osmanët e fundit etj.

Shpalosja e të vërtetave historike, larg emocioneve, në mënyrë objektive, ashtu siç janë, pa i deformuar dhe pa e manipuluar lexuesin, është misioni i Logos-it!

Kategoritë

Osmanët në tre kontinente