Osmanët Perandoria e fundit

CHF11.90

1 stok

Shteti osman, në kuptimin e vërtetë të fjalës, përbën perandorinë e fundit universale, ndërkombtare, globale. Njohja dhe të kuptuarit e historisë, identitetit osman nuk është një gjë e lehtë, në këtë drejtim duhet njohur dhe hulumtuar rrethinën tonë, pra qytetërimet bazike të botës, duhet analizuar institucionet, botëkuptimin osman. Duke e njohur dhe studiuar osmanliun, do ta duam edhe më tepër vetën, do të jemi më të afërt me historinë tonë. S’ka dyshim se ky libër pretendon t’i dal në ndihmë lexuesit në këtë drejtim, t’i hapë atij horizonte te reja rreth Perandorisë Osmane.

Titulli: Osmanët Perandoria e fundit
Titulli i origjinalit: Son Imparatorluk Osmanli
Autor: Ilber Ortayli
Përktheu nga turqishtja : Altin Qefalia
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Shteti osman, në kuptimin e vërtetë të fjalës, përbën perandorinë e fundit universale, ndërkombtare, globale. Njohja dhe të kuptuarit e historisë, identitetit osman nuk është një gjë e lehtë, në këtë drejtim duhet njohur dhe hulumtuar rrethinën tonë, pra qytetërimet bazike të botës, duhet analizuar institucionet, botëkuptimin osman. Duke e njohur dhe studiuar osmanliun, do ta duam edhe më tepër vetën, do të jemi më të afërt me historinë tonë. S’ka dyshim se ky libër pretendon t’i dal në ndihmë lexuesit në këtë drejtim, t’i hapë atij horizonte te reja rreth Perandorisë Osmane.

Ilber Ortayli duke i shqyrtuar gjurmët e historisë, ndriçon zhvillimet historike nga e kaluara në të ardhmen dhe vzhdon ta zbulojë Shtetin Osman. Këtë radhë Ortayli e fton lexuesin të zbulojë mënyren e qeverisjes që e ka bërë këtë perandori të ‘‘fundit‘‘, marrëdhëniet me shtetet, kulturat e tjera, qasjen ndaj feve dhe institucioneve të huaja, shkurt e shqip, ta zbulojë identitetin specifik të kësaj perandorie.

Kategoritë

Osmanët Perandoria e fundit