Pandemia COVID-19 në agjendën e organizatave Islame

CHF7.90

4 stok

Titulli: Pandemia COVID-19 në agjendën e organizatave Islame
Autor: Bashkim Aliu
Botuesi: Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër (DAIGS)
Redaktor: Mehas Alija
Recenzentë: Nehat Ismaili & Mehas Alija
Lektor: Elez Ismaili
Kopertina: Xhemil Bajrami
Shtypi: Fokus Print

Pjesë nga libri:

Jetojmë në kohën pandemisë së koronavirusit, të njohur si COVID-19. Si rrallë herë, vetë njeriu, por edhe institucionet, qofshin ato fetare, shoqërore e politike, kërkuan shpëtim, rrugëdalje, siguri, liri, mbështetje, adaptim dhe riorganizim. Përhapja e virusit në vendet muslimane, por edhe në ato vende perëndimore ku muslimanët janë minoritet, shkaktoi edhe reagimin e shkollarëve dhe të teologëve muslimanë në përgjithësi, por edhe të organizatave fetare islame në veçanti. Shfaqjet e reagimeve të para, thirrjet për riinterpretim, dalja e fetvave të reja në lidhje me situatat e reja që krijoi pandemia e koronavirusit, filluan nga marsi i vitit 2019 dhe vazhdon ngjashëm edhe sot e kësaj dite.

FJALA E RECENZENTIT NEHAT ISMAILI
Dr. Bashkim Aliu konsiderohet si një nga teologët më të shquar ndër shqiptarët e besimit islam, një nga pronarët e mendimit ndriçues. Ai ka një stil të rrjedhshëm, një kuptim të mprehtë, njohuri të bollshme dhe guxim të rrallë, dhe ai është një nga ata që mbrojti dhe ende vazhdon me shumë dinjitet dhe guxim të promovojë dhe mbrojë çështjet e kombit dhe të fesë. Ne kemi jetuar së bashku për një kohë të gjatë. Kemi punuar së bashku në shumë projekte jetike që nga periudha pas studimeve, në projekte me të rinjët dhe studentët në krijimin e asociacioneve rinore, me theks të veçantë në Zvicër, me inicimin dhe themelimin e UISHZ-së, të gjitha për hir të komunitetit tonë, atdheut dhe shoqërisë njerëzore.

Kategoritë

Pandemia COVID-19 në agjendën e organizatave Islame

Pandemia COVID-19 në agjendën e organizatave Islame