Parime në dashuri

CHF22.00

4 stok

Ky është një traktat rreth dashurisë dhe urrejtjes dhe shpjegim i asaj që është e lavdëruar dhe e qortuar prej tyre dhe shpjegim i parimeve të sheriatit rreth dashurisë se drejtë. Këtë e ka shkruar pena e kallamit e Shejhul-Islam Ibën Tejmije – Allahu e meshirofti  me stilin e tij të mrekullueshëm dhe me shprehje te fuqishme që janë të dukshme.

Category:

Titulli: Parime në dashuri
Autorë: Ibën Tejmije
Përkthyes: Agim Avdiu
Verifikimi: Fevaz Ahmed Zumerli
Redaktura fetare: Abdyl Fuga
Redaktura gjuhësore: Ermal Bega
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Botues: Sh. B. Klubi Studentor
Shtypi: Focus Print – Shkup

Ky është një traktat rreth dashurisë dhe urrejtjes dhe shpjegim i asaj që është e lavdëruar dhe e qortuar prej tyre dhe shpjegim i parimeve të sheriatit rreth dashurisë se drejtë. Këtë e ka shkruar pena e kallamit e Shejhul-Islam Ibën Tejmije – Allahu e meshirofti  me stilin e tij të mrekullueshëm dhe me shprehje te fuqishme që janë të dukshme.

Allahu më ka nderuar që të kujdesem per të dhe që ta verifikoj, që tia paraqes atë njerëzve ne kohën ne të cilën ka humbur autenticiteti, janë përmbysur peshojat dhe peshojat kanëndryshuer, ashtu që gënjeshtra është bërë e vërtetë, ndërsa e vërteta është gënjeshtër, kështu që njerëzit janë gjetu në mes të anarkisë, rrëmujës dhe zhurmës.

Kategoritë

Parime në dashuri