Parime të dobishme

CHF5.00

80 stok

Muhamedi alejhiselam ka thenë po ju mësoj disa parime të dobishme: Ruaje Allahun dhe Ai do të ruaj ty. Ruaje Allahun dhe do ta gjesh atë para teje. Nëse kërkon diçka atëherë kërko nga All-llahu dhe nëse kërkon ndihmë nga dikush atëherë kërko ndihmë nga All-llahu. Dije sikur të mblidheshin të gjithë njerëzit për të të bërë diçka të mirë, ata kurrë nuk do të kishin mundësi për të tëbërë mirë përveç atë që ka caktuar All-llahu për ty dhe sikur të mblidheshin për të dëmtuar diçka, ata nuk do të mund të të dëmtonin, përveç me atë që ka caktuar All-llahu për ty. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët.

Titulli: Parime të dobishme
Autorë: Ebu Abdurrahman Jahja bin Ali el Haxhuri
Përktheu: Unejs Sheme
Redaktoi: Albiona Olluri
Recensues: Usame Morina
Kopertina dhe faqosja: Rajan Aliu

Muhamedi alejhiselam ka thenë po ju mësoj disa parime të dobishme: Ruaje Allahun dhe Ai do të ruaj ty. Ruaje Allahun dhe do ta gjesh atë para teje. Nëse kërkon diçka atëherë kërko nga All-llahu dhe nëse kërkon ndihmë nga dikush atëherë kërko ndihmë nga All-llahu. Dije sikur të mblidheshin të gjithë njerëzit për të të bërë diçka të mirë, ata kurrë nuk do të kishin mundësi për të tëbërë mirë përveç atë që ka caktuar All-llahu për ty dhe sikur të mblidheshin për të dëmtuar diçka, ata nuk do të mund të të dëmtonin, përveç me atë që ka caktuar All-llahu për ty. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët.

Kategoritë

Parime të dobishme