Pasqyra estetike e traditës perenniale

CHF6.90

9 stok

Ky librë është përmbledhje shkrimesh dhe trajtesash filozofike të profesorit të shquar universitar, Metin Izetit. Në këtë libër mund të gjeni 41 shkrime në më shumë se 200 faqe material, të permbledhura që nga viti 2013. Metin Izeti, në fokusin e tij teorik, përqendrohet në fenomenin e burimit të së Bukurës si emanacion metafizik, shtrirje e përkryer vertikale në formën e hierarkisë së niveleve të manifestimin estetik dhe në harmoni të plotë me frymëzimin shkarkimin dhe reflektimin horizontal shoqëror.

Titulli: Pasqyra estetike e traditës perenniale
Autor: Metin Izeti
Kryeredaktor: Latif Mustafa
Redaktor artistik dhe dizajni: Halil Berisha
Përgaditja kompjuterike: FocusPro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: ShQK Vizioni M – Shkup

Ky libër është përmbledhje shkrimesh dhe trajtesash filozofike të profesorit të shquar universitar, Metin Izetit. Në këtë libër mund të gjeni 41 shkrime në më shumë se 200 faqe material, të permbledhura që nga viti 2013. Metin Izeti, në fokusin e tij teorik, përqendrohet në fenomenin e burimit të së Bukurës si emanacion metafizik, shtrirje e përkryer vertikale në formën e hierarkisë së niveleve të manifestimin estetik dhe në harmoni të plotë me frymëzimin shkarkimin dhe reflektimin horizontal shoqëror.

Në këto përmbledhje shkrimesh do të gjeni edhe trajtesa rreth kategorive kryesore të estetikës ose filozofisë së artit, në përgjithësi, e në veçanti të kategorive të filozofisë estetike të Islamit. Autori, motivet e së Bukurës përpiqet ti gjejë edhe në realitetin e shtrirë natyrore, në retinën konceptuale të aparatit estetik njerëzor, si dhe mbi reflektimin e veprave artistike merëzore. Për më tepër, i mbetet lirisë së lexuesit për ta konceptuar dhe vlerësuar veprën e autorit në fjalë.

Përmbajtja e librit:

E KALTRA E SHPIRTIT, ARTI DUKURI E TË VËRTETËS OSE E VËRTETA E DITURISË, DRITA NË ESTETIKËN ISLAME, E BUKURA RRËNJËT I KA NË TRANSCENDENTALEN, KATALIZATORI SEMANTIK, METAFORA SI PËRCAKTIM ESENCIAL I ESTETIKËS METAFIZIKE, KË S’E MERR MALLI PËR RAMAZANIN, S’E KUPTON DASHURINË!, ËNDRRA – PASQYRË SEMIOTIKE, ARTI – E SHENJTA DHE VETMIA POZITIVE, ISLAMI, PERËNDIMI, SHQIPTARËT DHE ISIS-i, SAKRIFIKIMI I FORMËS NË ESTETIKË, ZBULESA DHE NATYRA SI METAFORË, TRËNDAFILI DHE ESTETIKA, KATARZA NË ARKITEKTURËN ISLAME, KALOKAGATIA NË ESTETIKËN SHPIRTËRORE ISLAME, PREJ IDENTIFIKIMIT DREJT EMPATISË, RETINA E THELLË E ARTIT, VEGIME BUKURIE TË FRYMËZUARA NGA RAMAZANI, ABSTRAHIMI DHE SFONDI ESTETIK I ARTIT ISLAMIK, TRADITA KONSTITUIVE FETARE ISLAME, EKSTREMIZMI DHE SHQIPTARËT, PASQYRA KONTEMPLATIVE & UDHËTIMI I MUSAIT ME HIDRIN, KOMUNIKIMI ESTETIK TRADICIONAL DHE BASHKËKOHOR, AROMA ESTETIKE E QENIES, KUR S’KE KOKË – KE KËMBË, KULTURA E RAMAZANIT SI KATARZË E SHPIRTIT TË BESIMTARIT, ALKIMIA E NJOHJES NJË PLATFORMË E HARRUAR E ARTIT, NJERIU I GJALLË SI OBJEKT ESTETIK, ATY KU FILLON E BUKURA, ARTI I VËRTETË KALON PËRTEJ, ARTI ËSHTË REZULTAT I BESËLIDHJES, PENXHERE ESTETIKE, SEMANTIKA DINAMIKE E ARTIT TË PËRSHPIRTSHËM, TË KUPTUARIT ARTISTIK I PËRVOJËS SË TË SHENJTËS, ËNDRRAT I HUMBËN NGJYRAT, EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA, ARTI, NJË RRUGË DREJT SË VËRTETËS, PUHIZA PËRKËDHELËSE E RAMAZANIT, AGNOSTICIZMI DHE INDIFERENTIZMI NDAJ ARTIT TË PËRSHPIRTSHËM, TRANSPARENCA METAFIZIKE NË KULTURË DHE ART, FALËNDERIMI SI E BUKUR DHE SHPREHJE E SË BUKURËS, PROBLEMET ESTETIKE NË KULTURËN MYSLIMANE, KREDHJE DRITE NË HËNËN E ZEMRËS …..

Kategoritë

Pasqyra estetike e traditës perenniale