Pastrimi i shpirtit

CHF8.90

3 stok

Ky libër është një përmbledhje e shkurtër mbi pastrimin e shpirtit, kurse me pastrimin e shpirtit synojmë pastrimin dhe mbarësimin e shpirtit, që ti përgjigjet Krijuesit të vet dhe të shpëtojë në këtë dynja dhe në ahiret ashtu si na ka mësuar Allahu xh.sh. nëpërmjet të Dërguarit të tij Muhamedit a.s.

Titulli: Pastrimi i shpirtit
Autorë: Ahmed Ferid
Përkthyes: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Shpend Zeneli, Nusret Ramadani
Redaktor gjuhësor: Roald Hysa
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Sh. B. Nun

Ky libër është një përmbledhje e shkurtër mbi pastrimin e shpirtit, kurse me pastrimin e shpirtit synojmë pastrimin dhe mbarësimin e shpirtit, që ti përgjigjet Krijuesit të vet dhe të shpëtojë në këtë dynja dhe në ahiret ashtu si na ka mësuar Allahu xh.sh. nëpërmjet të Dërguarit të tij Muhamedit a.s.

Përmbajtja e librit: Sinqeritet dhe pasimi, Vlera e nijetit, Zemra dhe llojet e saj, Simptomat e zemrës së shëndoshë dhe të sëmurë, Helmet e zemrës, Istigfari – kërkimi i faljes, Duaja, Namazi i natës,       Shpirti i qetë, Shqirti qortues, Mbështejta në Allahun, Dashuria ndaj Allahut, Të jesh i knaqur me caktimin e Allahut, Pendimi i sinqertë, Sekretet e pendimit, etj…

 

Kategoritë

Pastrimi i shpirtit