Pejgamberi alejhis-selam dhe dituria

CHF12.00

S’ka stok

Njerëzia nuk njeh ndonjë fe sikurse feja Islame, e cila shkencës i ka dhënë përkushtim, që ka shprehur interesim të përkryer, që ka ftuar, që ka nxitur, që ka nderuar pozitën e saj, që i ka lavdëruar dijetarët dhe shkencëtarët, që ka nxitur dituria të kërkohet, të mësohet dhe të tjerët të arsimohen, të shpegohen dhe të sqarohen virtytet dhe gjurmët e saj.

Category:

Titulli: Pejgamberi alejhis-selam dhe dituria
Titulli origjinal : Er-Resul vel-ilm
Autorë : Jusuf Kardavi
Përktheu nga Arabishtja : Mr. Fahrudin Ebibi
Redaktoi : Nehat Islami
Lektor : Fatmire Ajdini – Hoxha
Korrektorë: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh.B. Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Njerëzia nuk njeh ndonjë fe sikurse feja Islame, e cila shkencës i ka dhënë përkushtim, që ka shprehur interesim të përkryer, që ka ftuar, që ka nxitur, që ka nderuar pozitën e saj, që i ka lavdëruar dijetarët dhe shkencëtarët, që ka nxitur dituria të kërkohet, të mësohet dhe të tjerët të arsimohen, të shpegohen dhe të sqarohen virtytet dhe gjurmët e saj.

Të mos merren hapa tmerrues kundër shkencës, të mos u kthehet brryli shkencëtarëve dhe të mos veprohet kundër udhëzimeve të shkencës dhe përbuzjes së dijetarëve.

Në këtë libër në mënyrë të qartë dhe të argumentuar me ajete Kuranore dhe Hadithe të Muhamedit a.s. demantohet bindshëm bindja e krijuar dhe e trumbetuar nga armiqtë e islamit sidomos te popullata jonë shqipëfolëse që feja Islame na ka lënë të prapambetur. Islami dhe popujt musliman kanë humbur rrugën e tyre kur e kanë lënë kërkimin dhe vrapimin pas diturisë dhe kjo ka ardh si dembelizëm i tyre dhe jo që Islami e ndalon diturinë, përkundrazi ne do të japim llogari ditën e gjykimit për shkak të prapambeturisë sonë dhe lënjën e mësimt në qdo sferë jetësore.

Kategoritë

Pejgamberi alejhis-selam dhe dituria

CHF12.00