Për Shqiptarët

CHF6.90

10 stok

Librin „Për shiptarët” ua kushtoj lexuësve, me dëshiren modeste që sadopak t’i njoh ata me fqinjët tanë kaq interesantë. Këtë libër e kam shkruar mbi bazën e njohurive të mia për këtë popull, ashtu siç une i kam njohur, duke u mbështetur në pervojën time personale gjatë shërbimit shumëvjeçar si komandant i pikës kufitare ne kufirin me shiptarët.

Titulli: Për Shqiptarët
Autori: Aleksa Bogosavleviq
E pregaditi: Dr. Naile Mala Imami
Faqe: 80 faqe
Formati: A5
Botues: N.G.B. Aureli
Kryeredaktore: Dr. Naile Mala Imami

Librin „Për shiptarët” ua kushtoj lexuësve, me dëshiren modeste që sadopak t’i njoh ata me fqinjët tanë kaq interesantë. Këtë libër e kam shkruar mbi bazën e njohurive të mia për këtë popull, ashtu siç une i kam njohur, duke u mbështetur në pervojën time personale gatë shërbimit shumëvjeçar si komandant i pikës kufitare ne kufirin me shiptarët. Edhe pse libri nuk ka pretëndimin të jetë i plotë dhe i detajuar, mendimi im modest ishte se edhe kaq njohuri sa do t’ju ofroj në të, do ta bëjnë atë të dobishëm. Për me shumë, mund t’ju them, se ky është libri i parë që trajton këtë temë, duke u hartuar mbi bazën e përvojes dhe përjetimeve personale, dhe jo si një arnim i bazuar në fragmente nga burimet e ndryshme të huaja, qofshin këto të vjetra apo të reja, e që shpeshherë nuk janë të sigurta.

Kategoritë

Për Shqiptarët