Për vajzat para se të pendohen dhe të humbin

CHF6.00

6 stok

Edhe pak do ta takosh All-llahun e Madhërishëm, e shpirti në minutat e fundit si do të jetë? Motrat tjera, tani, janë duke të pastruar, në supe të kanë ngarkuar, në varr të kanë lëshuar dhe me dhé të kanë mbuluar, e ti, a je e gatshme për këtë ditë?

Category:

Titulli: Për vajzat para se të pendohen dhe të humbin
Autor: Mexhdi Ibni Fethi Es-Sejid
Një vepër e shkëlqyer për vajzat me këshilla dhe udhëzime për këtë kohë të pakohë.

Përmajtja e librit:

Edhe pak do ta takosh All-llahun e Madhërishëm, e shpirti në minutat e fundit si do të jetë? Motrat tjera, tani, janë duke të pastruar, në supe të kanë ngarkuar, në varr të kanë lëshuar dhe me dhe të kanë mbuluar, e ti, a je e gatshme për këtë ditë?

Motër e nderuar!

E mbyllën varrin me dhe, të lanë familja dhe të dashurit, e në varr të paraqitet llogaria, ku mbeti, pra, bota? Tani me ty janë Munkiri dhe Nekiri, dy melekët e All-llahut që do të të marrin në llogari. Pyetjet e tyre janë të vështira. E ti oj motër, a do të përgjigjesh, apo do të ndalet gjuha?

Motër e dashur!

Krimbi gjendet afër teje, ai i cili shqyen krahërorin, han mishin dhe eshtrat. Ku janë pra kënaqësitë dhe argëtimet?

Motër e dashur!

Erdhi koha të dalësh nga varri, lakuriq, ashtu si je lindur, duke u përgatitur para peshojës. Kurse veprat tua, do të peshojnë rëndë apo lehtë? Fletat e veprave tua do të vijnë nga e djathta apo nga e majta?

Motër muslimane!

Të shoh duke kaluar në urën e vendosur mbi Xhehennem dhe shoh njerëz duke rënë poshtë. E, ti a do të biesh poshtë, apo do të vazhdosh për në Xhennet?

Motër muslimane!

Përfundimisht, pa asnjë dyshim, do të qëndrosh para All-llahut të Madhërishëm dhe do të pyetesh për të gjitha veprat e tua, të vogla e të mëdha. A ke përgjigje për këto pyetje?

Kategoritë

Për vajzat para se të pendohen dhe të humbin