Përfundimi i mirë

CHF5.00

4 stok

Një pjesë e mirësisë ndaj njeriut është jeta e tij në këtë botë, nëse e shfrytzon në gjëra nga të cilat do të ketë dobi në vendbanimin e përhershëm – Xhenetin, atëherë mund të themi se tregtia e tij ka pasur sukses. Mirëpo, nëse e harxhon duke bërë gjynahe dhe e takon Allahun  xh.sh. i  panënshtruar, ai me të vërtetë është nga të humburit, e të tillë ka shumë nëpër varreza.

Category:

Titulli: Përfundimi i mirë
Autorë: Abdullah ibën Muhamed El-Mutllak
Përktheu: Sabahudin Fetahu
Redaktura gjuhësore: E. Bakollari
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Botues: Sh. B. ArtBooks – Shkup

Një pjesë e mirësisë ndaj njeriut është jeta e tij në këtë botë, nëse e shfrytzon në gjëra nga të cilat do të ketë dobi në vendbanimin e përhershëm – Xhenetin, atëherë mund të themi se tregtia e tij ka pasur sukses. Mirëpo, nëse e harxhon duke bërë gjynahe dhe e takon Allahun  xh.sh. i  panënshtruar, ai me të vërtetë është nga të humburit, e të tillë ka shumë nëpër varreza.

Ai që ka mendje të shëndosh e llogarit vetën para se ta thërras Allahu xh.sh. në llogari në ditën e llogarisë, frikësohet për gjynahet e tij dhe mundohet që të lirohet nga ato, para se ta çojnë në humbje – në Xhehnem. Për më shumë vlla i dashur dhe motër e nderuar ta lexojmë këtë libër dhe të marrim mësim se si duhet të sillemi që fundi i jonë të ketë një përfundim të mirë.

Kategoritë

Përfundimi i mirë