Përmbledhje lutjesh nga Kur’ani dhe Hadithi

CHF5.00

41 stok

Libër për çdo familje

Titulli: Përmbledhje lutjesh nga Kur’ani dhe Hadithi
Titulli i origjinalit: El-Hizbul-a‘-dham vel-virdul-efham
Autor: Ali Ibni Muhamed-Sulltan El-Kariu El-Herevi
Përkthyes: Dr. sci. Selim Sylejmani
Botues: Sh. K. Drita – Gjilan, Shtëpia botuese Drita e Jetës – Gjilan
Për botuesin: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Avni Aliu
Recensentë: Lulzim Lecaj
Përgaditja kompjuterike: Ridvan H. Bunjaku

Libër për çdo familje

Këtu përmblidhen lutjet nga Kur’ani si dhe lutje të Pejgamberit a.s.Sipas shkencës supreme Islame duaja (lutja) i drejtohet vetëm Allahut, Krijuesit të botëve. Prandaj duaja është bisedë me Krijuesin tëndë …………..

Kategoritë

Përmbledhje lutjesh nga Kur’ani dhe Hadithi