Përmbledhje poezish

CHF26.90

3 stok

Temat kryesore të poezisë së autorit janë dashuria dhe historia. Sendet e ndryshme, qytetin, sokakun e të tjera i ka shndërruar në poezi në një mënyrë të hollësishme e konkrete, pikërisht si ajo e letërnjoftimit. Ilhan Berku është një lumë shumëdegësh i poezisë që dashuron prozën, aforizmat, shkronjat, sendet, lagjet etj.

Titulli: Përmbledhje poezish
Titulli i origjinalit: Toplu Şürler
Autorë: Ilhan Berk
Përkthimi: Ali Pajaziti
Biblioteka: Divan
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Milazim Krasniqi
Redaktor gjuhësor: Xhabir Ahmeti
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Temat kryesore të poezisë së autorit janë dashuria dhe historia. Sendet e ndryshme, qytetin, sokakun e të tjera i ka shndërruar në poezi në një mënyrë të hollësishme e konkrete, pikërisht si ajo e letërnjoftimit. Ilhan Berku është një lumë shumëdegësh i poezisë që dashuron prozën, aforizmat, shkronjat, sendet, lagjet etj.

Kategoritë

Përmbledhje poezish