Përralla magjike Shqiptare – Dinakëria ( marrë nga foklori shqiptar )

CHF6.90

2 stok

Në këtë libër janë të mbledhura Përralla magjike Shqiptare mbi dinakërinë gjatë shekujve.

Titulli: Përralla magjike Shqiptare – Dinakëria ( marrë nga foklori shqiptar )
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Kopertina: Studio EKD
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Përpunimi grafik: Alba Janaqi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Në këtë libër janë të mbledhura Përralla magjike Shqiptare mbi dinakërinë gjatë shekujve.

Kategoritë

Përralla magjike Shqiptare – Dinakëria ( marrë nga foklori shqiptar )