POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)

Përralla magjike Shqiptare – Zgjuarsia

CHF6.00

1 stok

Në këtë libër janë të mbledhura Përralla magjike Shqiptare mbi zgjuarsinë gjatë shekujve.

Titulli: Përralla magjike Shqiptare – Zgjuarsia
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Përgaditi për shtyp: Metin & Rejnald Lleshi
Kopertina: Ilir Mullai
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Përpunimi grafik: Alba Janaqi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Në këtë libër janë të mbledhura Përralla magjike Shqiptare mbi zgjuarsinë gjatë shekujve.

Kategoritë

Përralla magjike Shqiptare – Zgjuarsia