Përse frikohen nga Islami?

CHF6.00

S’ka stok

Ky libër bazohet në ligjëratat të cilat i kam mbajtur para disa viteve. Atëherë kam folur për frikën, urrejtjen dhe luftën e Përendimit kundër Islamit.

Category:

Titulli: Përse frikohen nga Islami?
Autorë: Selman ibn Fahd el-Aude
Përktheu: Agim Abazi
Lektor: Ammar Jusufi
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup
Shtypi: Print Ism – Shkup

Ky libër bazohet në ligjëratat të cilat i kam mbajtur para disa viteve. Atëherë kam folur për frikën, urrejtjen dhe luftën e Përendimit kundër Islamit.

Kam përmendur argumentet bashkëkohore, kurse argumenti më aktual atëherë ishte gjenocidi dhe lufta e ashpër kundër muslimanëve në Ballkan. Gjithashtu, përmenda ca studime, artikuj dhe deklarata të cilat janë thënë gjatë atyre viteve rreth kësaj tematike.

Kategoritë

Përse frikohen nga Islami?

CHF6.00