Personaliteti i muslimanit bashkëkohor

CHF12.00

4 stok

Ky libër i dedikohet të gjithë atyre që e kanë kuptuar islamin në mënyrë të drejtë dhe dëshiron që ta përcjellë atë te të tjerët. Po ashtu ky libër i dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë ta gjejnë të vërtetën dhe ta ndjekin atë. Libri në fjalë Personaliteti i Muslimanit Bashkohor, është një domosdoshmëri e kohës. Ky libër u vjen në ndihmë të gjithë shtresave dhe atyre që duan të njohin dhe punojnë për islamin. Realiteti bashkohorë është bërë domosdoshmëri edhe për ftuesit mysliman. Ky libër, kryesisht përbëhet nga ligjërata të mbajtura me të rinj mysliman, pra është një përqasje shkencore e domosdoshme bashkohore.

Titulli: Personaliteti i myslimanit bashkëkohor
Autori: Mustafa Muhamed Tahan
Përktheu: Bashkim Aliu, Sali Shasivari
Recensent: Hasan Baftijari, Fevzi Musliu
Lektor: Agim Avdiu
Përgaditja kompjuterike: Jusuf Saliu
Shtypi: Print Ism – Shkup
Botoi: Sh. B. Furkan ISM – Shkup

Ky libër i dedikohet të gjithë atyre që e kanë kuptuar islamin në mënyrë të drejtë dhe dëshiron që ta përcjellë atë te të tjerët. Po ashtu ky libër i dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë ta gjejnë të vërtetën dhe ta ndjekin atë. Libri në fjalë Personaliteti i Muslimanit Bashkohor, është një domosdoshmëri e kohës. Ky libër u vjen në ndihmë të gjithë shtresave dhe atyre që duan të njohin dhe punojnë për islamin. Realiteti bashkohorë është bërë domosdoshmëri edhe për ftuesit musliman. Ky libër, kryesisht përbëhet nga ligjërata të mbajtura me të rinj musliman, pra është një përqasje shkencore e domosdoshme bashkohore.

Kategoritë

Personaliteti i muslimanit bashkëkohor