Përulësia në Namaz 

CHF6.50

48 stok

Përulësia në namaz është çështja që më së shumti i preokupon besimtarët dhe të gjithë duhet me e arrit atë. Dhe kjo nuk arrihet vetëm se me ndihmën e Allahut xh.xh. dhe me përkushtim në shtimin e dijes dhe informacionit fetar. Në këtë libër do të gjeni disa njohuri te domosdoshme për të arritur përulësinë në namaz. Kapitujt e këtij libri janë të ndërtuara në atë formë që bashkë më leximin vjen edhe formimi dhe rritja graduale imanore.

Category:

Titulli: Përulësia në Namaz
Autorë: Imran Husejn, Muhamed Salih el-Munexhid dhe Ebu Abdullah El-Hatib
Përktheu: Mr. Driton Morina
Redaktor profesional: Mr. Driton Morina
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Botues: SIRA

Përulësia në namaz është çështja që më së shumti i preokupon besimtarët dhe të gjithë duhet me e arrit atë. Dhe kjo nuk arrihet vetëm se me ndihmën e Allahut xh.xh. dhe me përkushtim në shtimin e dijes dhe informacionit fetar. Në këtë libër do të gjeni disa njohuri te domosdoshme për të arritur përulësinë në namaz. Kapitujt e këtij libri janë të ndërtuara në atë formë që bashkë më leximin vjen edhe formimi dhe rritja graduale imanore.

Privimi nga përkushtimi në namaz është me të vërtetë një fatkeqësi. Të gjithë ne duhet të mundohemi që të arrijmë nivelet më të larta në përkushtim dhe devotshmëri para zotit. Ky libër na ndihmon që ti perceptojmë dhe ti analizojmë kategoritë e njerëzve në namaz, po ashtu na ndihmon edhe të korigjojmë dhe përmirësojmë vetet tona. Profeti a.s. gjithmonë lutej:“ O Allah, unë kërkoj të më mbrosh nga një zemër që nuk ka përulësi“

Kategoritë

Përulësia në Namaz