Përvoja e dijetarit Ibn Badis në thirrje në fenë e Allahut

CHF12.90

3 stok

Në shfletimin e përvojave të hoxhallarëve dhe thirrësve të Islamit ka një shtytje për ambicie dhe argëtim në kohëra të vështira. Një nga këta hoxhallarë të urtë në thirrjen islame është edhe imam Abdulhamid ibn Badisi, Allahu e mëshiroftë. Përvojat e tij në përmirësimin e gjendjes bashkëkohore në Algjeri, meritojnë një meditim të thukët nga hoxhallarët e sotëm në mënyrë që të nxjerrin mësime të çmuara me të cilat do u lehtësohet rruga drejtë ngritjes së këtij umeti bujar.

Titulli: Përvoja e dijetarit Ibn Badis në thirrje në fenë e Allahut
Titulli i origjinalit: Et-texhribeh ed-deavijeb lish-shej Abdul-Hamid ibn Badis
Autor: Qëndra për Hulumtime dhe studime, el-Bejan
Përktheu nga gjuha arabe: Ahad Durguti
Redaktor gjuhësor: Jahja Hondozi
Ballina: Fatlum Zeka
Faqe: 250
Botues: Shtëpia Botuese “Fjala e Bukur”

Në shfletimin e përvojave të hoxhallarëve dhe thirrësve të Islamit ka një shtytje për ambicie dhe argëtim në kohëra të vështira. Një nga këta hoxhallarë të urtë në thirrjen islame është edhe imam Abdulhamid ibn Badisi, Allahu e mëshiroftë. Përvojat e tij në përmirësimin e gjendjes bashkëkohore në Algjeri, meritojnë një meditim të thukët nga hoxhallarët e sotëm në mënyrë që të nxjerrin mësime të çmuara me të cilat do u lehtësohet rruga drejtë ngritjes së këtij umeti bujar.

Kategoritë

Përvoja e dijetarit Ibn Badis në thirrje në fenë e Allahut