Peshkatarët e shpirtrave njerëzor, Ideja e manipulimit dhe manipulimi i ideve

CHF12.90

1 stok

Autori në këtë libër trajton çështjet sesi udhëhiqen dhe si mashtrohen njerëzit dhe popujt pa qenë të vetëdijshëm për këtë. Vepra në fjalë është shkruar në vitet e 70-ta por që disa herë më pas është ribotuar. Për vet faktin se kjo vepër u botua në Jugosllavi, ajo nuk qe e mirëpritur nga ish-sistemi. Libri i Gjuro Shushnjiqit për herë të parë botohet në gjuhën shqipe.

Titulli: Peshkatarët e shpirtrave njerëzor, Ideja e manipulimit dhe manipulimi i ideve
Titulli i origjinalit: Ribari ljudskih duša, ideja manipulacije i manipulacija ideja
Autorë: Gjuro Shushnjiq
Përkthyes: Skënder Latifi
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Autori në këtë libër trajton çështjet sesi udhëhiqen dhe si mashtrohen njerëzit dhe popujt pa qenë të vetëdijshëm për këtë. Vepra në fjalë është shkruar në vitet e 70-ta por që disa herë më pas është ribotuar. Për vet faktin se kjo vepër u botua në Jugosllavi, ajo nuk qe e mirëpritur nga ish-sistemi. Libri i Gjuro Shushnjiqit për herë të parë botohet në gjuhën shqipe.

Manipulimi mbështetet te studimi shkencor i njeriut.  Janë zgjedhur dimensionet e sundimit (mediat masive). Varësia e individit nga organizatat e fuqishme dhe nga institucionet që kanë monopolin e informacioneve është e frikshme.

Manipulimi është ndarje e punës dhe specializimi i pengon individët që të arrijnë të kuptojnë atë që po ndodhë me shoqërinë civile, prandaj janë të detyruar që këto pamje të shoqërisë ta marrin prej atyre që ua ofrojnë këtë pamje, transmeton lajmi.net

Manipulimi nuk është një formë e institucionalizuar e sundimit, prandaj dhe ai që e ka këtë fuqi nuk duhet të thotë se si do e përdorë, kur dhe për ç’qëllim. Kështu që, për qytetarët, qëllimi i vërtetë mbetet i panjohur.

Kategoritë

Peshkatarët e shpirtrave njerëzor, Ideja e manipulimit dhe manipulimi i ideve