Petku i mëshirës dhe dashurisë, Udhëzues Islam për fejesën dhe martesën

CHF11.00

7 stok

Secilës grua muslimane i kërkohet që t’i realizoje cilësiti e bashkëshortes së mirë duke iu bindur Allahut dhe të Dërguarit të Tij – shteg ky i cili sigurisht që e shpie në Xhenet. Gjithashtu, duke i zbatuar këto cilësi, martesa e saj do të jetë e mbushur plot me lumturi e gëzime. Këshilla më e mirë ndaj secilës muslimane është që t’i shmangen rrugës së grave jomuslimane. Por në vend të kësaj, ta ndërtojnë familjen sipas fesë, ndërsa jomuslimanët e ndertojne atë sipas dëshirës. Ato i shperfillin dallimet themelore ndermjet burrave dhe grave dhe i trajtojne ata (burrat) si të barabarte me to në secilin aspekt – e cila ka rezultuar në prishjen e familjeve dhe shkëputjen e lidhjeve.

Category:

Titulli: Petku i mëshirës dhe dashurisë, Udhëzues Islam për fejesën dhe martesën
Titulli i origjinalit: Garments of Love and Mercy
Autor: Dr. Bilal Philips
Përktheu: Osman Osmani
Redaktor: Hanife Alija – Dauti, Mr. Lulzim Beqiri
Korrektor: Behram Mehmeti
Përgaditja kompjuterike: Fatos Beqiri
Ballina: Dorlir Kraja
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira
Shtypi: Focus Print, Prishtinë – Shkup

Secilës grua muslimane i kërkohet që t’i realizoje cilësitë e bashkëshortes së mirë duke iu bindur Allahut dhe të Dërguarit të Tij – shteg ky i cili sigurisht që e shpie në Xhenet. Gjithashtu, duke i zbatuar këto cilësi, martesa e saj do të jetë e mbushur plot me lumturi e gëzime. Këshilla më e mirë ndaj secilës muslimane është që t’i shmangen rrugës së grave jomuslimane. Por në vend të kësaj, ta ndërtojnë familjen sipas fesë, ndërsa jomuslimanët e ndertojne atë sipas dëshirës. Ato i shperfillin dallimet themelore ndermjet burrave dhe grave dhe i trajtojne ata (burrat) si të barabarte me to në secilin aspekt – e cila ka rezultuar në prishjen e familjeve dhe shkëputjen e lidhjeve.

Ne Islam, gratë dhe burrat kanë role të ndryshme. Më shume detyra “publike” i jane caktuar burrave, ndërsa grate kanë më shume ndikim në çështjet e brendshme te familjes dhe rritjes se fëmijeve banorët e shoqerisë së ardhme. Prandaj, muslimania duhet ti kaloje më shumë kohë me fëmijet e saj sesa bashkeshorti. Në qofte se familjet nuk ndërtohen në themelet të cilat i ka urdhëruar Allahu, sigurisht se pastaj do te sundojë mjerimi, urrejtja, përçarja dhe çoroditja. Allahu sigurisht se do ta bekojë një martese në të cilen si bashkëshorti ashtu edhe bashkëshortja i binden Atij dhe i përmbushin obligimet e tyre ndaj njëri-tjetrit

Kategoritë

Petku i mëshirës dhe dashurisë, Udhëzues Islam për fejesën dhe martesën