Pika Eliksiri nga deti i Mesnevisë

CHF9.90

9 stok

Fryma dhe shpirti që do t’i mbroj individin, familjen dhe shoqërinë me frymën e diturisë, virtytit dhe kulturës shpirtërore (irfan) nuk është fryma e ndërgjegjes egoiste si rezultat i interesit, por fryma e Mevlanasë dhe miqve të Zotit, që kanë fituar thellësi shpirtërore nëpërmjet urtësive të Kuranit dhe Sunetit profetik të lavdëruar për tu bërë në këtë mënyrë mëshira, prehja dhe dielli i lumturisë për njerëzimin.

Titulli: Pika Eliksiri nga deti i Mesnevisë
Autor: Osman Nuri TOPBASH
Faqe: 250
Formati: 5.4 x 8.7
Botues: Progresi sh.p.k.

Fryma dhe shpirti që do t’i mbroj individin, familjen dhe shoqërinë me frymën e diturisë, virtytit dhe kulturës shpirtërore (irfan) nuk është fryma e ndërgjegjes egoiste si rezultat i interesit, por fryma e Mevlanasë dhe miqve të Zotit, që kanë fituar thellësi shpirtërore nëpërmjet urtësive të Kuranit dhe Sunetit profetik të lavdëruar për tu bërë në këtë mënyrë mëshira, prehja dhe dielli i lumturisë për njerëzimin.

Kategoritë

Pika Eliksiri nga deti i Mesnevisë