Pjesëmarrësit në Bedër

CHF24.90

S’ka stok

Të flasësh për pjesëmarrësit në Bedër nënkupton të përmendësh ajkën e gjeneratës më të mirë në historinë e njerëzimit. Gjeneratën me të cilët Allahu ishte i kënaqur dhe i kishte bërë të kënaqur. Nënkupton të zhytesh në personalitetin e kolosëve të historisë dhe elitës së njerëzisë.

Titulli: Pjesëmarrësit në Bedër
Autor: Dr. Selman Aude
Përktheu nga gjuha arabe: Kushtrim Manxhuka
Ballina: Fatlum Zeka
Botues: Sh. B. Fjala e bukur

Të flasësh për pjesëmarrësit në Bedër nënkupton të përmendësh ajkën e gjeneratës më të mirë në historinë e njerëzimit. Gjeneratën me të cilët Allahu ishte i kënaqur dhe i kishte bërë të kënaqur. Nënkupton të zhytesh në personalitetin e kolosëve të historisë dhe elitës së njerëzisë.

Ata qenë më të dalluarit ndër sahabët muhaxhirë dhe ensarë, që Allahu i përgëzoi me kënaqësinë e Vet dhe shpërblimet e amshueshme në Botën e Përtejme, në Xhenet.

Nevoja kërkon që të mësojmë për jetën dhe shëmbëlltyrën e tyre, për t’i njohur sa më mirë bartësit e parë të fesë hyjnore. Flasim për ta që t’i vëmë në pah heroizmat e këtyre sahabëve elitarë në çdo fushë të jetës, për t’i bërë të njohur tek çdo klasë e shoqërisë, e sidomos për pjesëtarët e besimit të shëndoshë.

Flasim për ta, që të lidhim të tashmen e umetit me të shkuarën e ndritur; të heqim petkun e injorancës e të stolisemi me modelin e ambicies dhe suksesit nga vepra e shoqëruesve të ‘vulës së pejgamberisë’, Muhamedit s.a.v.s.

Kategoritë

Pjesëmarrësit në Bedër

CHF24.90