Planifiko të ardhmen tënde

CHF5.90

1 stok

Përpjekja e njeriut për të njohur të ardhmen e tij të vërtetë-jetën e Ahiretit, është një çështje e domosdoshme, në mënyrë që ai të përgatitet për të, duke pas parasysh se njerëzit e planifikojnë jetën dhe të ardhmen e tyre në këtë botë, e që nuk është më tepër se një moment i shkurtër nëse krahasohet me botën e vërtetë dhe reale-Ahiretin. Për këtë, duhet që myslimani të jetë syçelë (inteligjent) për të planifikuar jetën në këtë dhe për botën tjetër.

Titulli: Planifiko të ardhmen tënde
Autor: Xhasim Muhamed el-Mutav-vi’ë
Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame Rublikës së Kosovës
Shtëpia botuese “Dituria Islame
Biblioteka “Da’ve”
Për botuesin: Mr. Naim Tërnava
Titulli në origjinal: خطط لمستقبلك
Përktheu: Mr. Jakup Çunaku
Redaktor: Sabri Bajgora
Lektor: Mr. Ferid Selimi
Korrektor: Skender Rashiti
Operator kompjuterik: Nuhi Simnica

Përpjekja e njeriut për të njohur të ardhmen e tij të vërtetë-jetën e Ahiretit, është një çështje e domosdoshme, në mënyrë që ai të përgatitet për të, duke pas parasysh se njerëzit e planifikojnë jetën dhe të ardhmen e tyre në këtë botë, e që nuk është më tepër se një moment i shkurtër nëse krahasohet me botën e vërtetë dhe reale-Ahiretin. Për këtë, duhet që myslimani të jetë syçelë (inteligjent) për të planifikuar jetën në këtë dhe për botën tjetër.

Lidhur me këtë, një njeri kishte kërkuar këshillë nga Sufjan Eth-Thevriu, ndërsa ky i kishte thënë: “Puno për këtë botë për aq sa qëndron në të, ndërsa puno për botën tjetër për aq sa do të rrish (qëndrosh) në të”! Ja, ky ishte programi i gjeneratave të para në planifikimin dhe përgatitjen e të ardhmes së tyre.

Në këtë libër kam pasur parasysh thjeshtësinë e paraqitjes, duke mos e zgjatur për të mos mërzitur lexuesin, si dhe t’i lehtësoj edhe zënien përmendësh të tij. Njëkohësisht jam munduar të përdorë tekstet nga burimet origjinale të Kuranit dhe Synetit.

Po ashtu kam përdorur edhe vizatimin në mënyrë që lexuesi të kuptojë më lehtë dhe më drejt këtë çështje. Kjo mbase do të motivonte atë, të mendojë për të më gjatë, ngase të menduarit në të është nga adhurimet më të mira.

Transmetohet që Ka’ëbi të ketë thënë: “Kush dë shiron të arrijë gradën e Ahiretit le të shtojë meditimin dhe do të jetë më i dijshmi për të”.?
Hasani, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Të mendosh një çast për ditën e Gjykimit është më me vlerë se të falësh namaz të natës.

Kurse ne e lusim Allahun xh.sh, të na bëjë prej atyre që mendojnë dhe meditojnë për momentet e ringjalljes, duke paramenduar dhe imagjinuar veten tek kalojmë nga një stacion në tjetrin, duke filluar me këtë botë e duke përfunduar me Xhenetin, dhe duke qenë prej atyre që preokupohen me këtë çështje. Ne lidhje me këtë El-Muhasibiu kishte këshilluar nxënesin e tij duke i thënë: “Vizitoje varrin me preokupim ndërsa frikësoju me zemër ringjalljes.’’

Lusim Allahun që të jemi nga dhe prej atyre qe planifikojnë atë ditë duke vepruar e e jemi nga banorët e Xhenetit, punuar për të.

Kategoritë

Planifiko të ardhmen tënde