Porosi Dashurie

CHF9.00

4 stok

Në këtë libër dotë lexoni: Kuptimi i domethënjes së dashurisë nga një prespektivë Islame, Njohja e mëshirës dhe e urtësis së All-llahut subhanehu ve teala i cili ka zbritu rregullat e dashurisë përmes martesës si dhe trajtimi i bashkshorteve mes vete etj.

Titulli: Porosi Dashurie
Titulli i origjinalit: “Love notes”
Autor: Ibën Hazëm el- Endalusi
Përktheu: Fitore Haziri
Recensent: Jusuf Hajrullahu
Lektor: Agim Avdiu
Përgaditja kompjuterike: Besnik Hamiti
Botoi: ArtBooks

Në këtë libër dotë lexoni:

1. Kuptimi i domethënjes së dashurisë nga një prespektivë Islame
2. Njohja e mëshirës dhe e urtësis së All-llahut subhanehu ve teala i cili ka zbritu rregullat e dashurisë përmes martesës si dhe trajtimi i bashkshorteve mes vete.
3. Kuptimi se Islami e mbron dhe e ushqen dashurinë mes një burri dhe një gruaje përmes instucionit të martesës.
4. Njohja me atë se si dashuria dhe mëshira luajtën rol kyç në jëtën e Pejngamberit Muhamedit salallahu alejhi ve selem, me shembullin e tij si burrë dhe njeri familjar.
5. Kuptimi i arsyes prapa statutit dhe rëndësis së martesës dhe familjes në Islam.
6. Kërkimi i karakteristikave më të dëshirueshme te bashkshorti i mundshëm dhe njohja e procedurave korrekte për të arritur deri te ai/ajo që ju intereson për martesë.
7. Njohja e rregullave dhe obligimet e secilit bashkëshort dhe si të punohet së bashku në mbajtjen e shtëpis plot me dashuri dhe mëshirë.

Kategoritë

Porosi Dashurie