Porositë e etërve për bijtë

CHF4.50

3 stok

Ky libër është një përmbledhje e mësimeve rreth moraleve parësore me të cilat duhet të jetë i pajisur një musliman. Sidomos një nxënës i angazhuar në mësimet e fesë islame. Këtu janë përmbledhur pikat më të rëndësishme dhe të domosdoshme, aq sa i nevojitet një besimtari, por ky libër shërben si një çelës për atë që donë të thellohet në dije dhe shkencë dhe kërkon të mësojë më shumë.

Tema: Porositë e etërve për bijtë
Autori: Shejh Muhamed Shaakir
Përktheu: Bledar Ali
Botoi: Udha e besimtarëve.

Ky libër është një përmbledhje e mësimeve rreth moraleve parësore me të cilat duhet të jetë i pajisur një musliman. Sidomos një nxënës i angazhuar në mësimet e fesë islame. Këtu janë përmbledhur pikat më të rëndësishme dhe të domosdoshme, aq sa i nevojitet një besimtari, por ky libër shërben si një çelës për atë që donë të thellohet në dije dhe shkencë dhe kërkon të mësojë më shumë.

Përmbajtja e këtij libri është kryesisht, porositë të prindërve ndaj bijve të tyre po ashte edhe porosi të mësuesve ndaj nxënësve të tyre. Po ashtu trajtohen edhe të drejtat e palëve. Si të nxënësve, bijve, prindërve dhe mësuesve. Pa lënë pa përmendur, moralet e të kërkuarit dhe të mbështeturit në Allahun xh.xh. si dhe frika dhe shpresa, që shërbejnë si krahët e zogut për besimtarin.

Kategoritë

Porositë e etërve për bijtë