Praktikum Sociologjik

CHF9.90

3 stok

Autor: Ali Pajaziti
Titulli: Praktikum Sociologjik
Redaktor profesionalë: Prof. Dr. Hasan Jashari, UEJL, Dr. Gëzim Selaci, Universiteti “Hasan Prishtina”
Redaktor artistik & disenji: Halil Berisha
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Kategoritë

Praktikum Sociologjik

Praktikum Sociologjik