Prej varrit në Xhenet apo Xhehenem

CHF6.00

S’ka stok

Lexues të nderuar, ky është një libër shumë i vlefshëm, të cilin autori e ka titulluar ,, Prej varrit në Xhenet apo Xhehenem ‘‘

Category:

Titulli: Prej varrit në Xhenet apo Xhehenem
Autorë : Abdullah B. Ahmed Allaf el-Gamidi
Përkthyes : Afet Beadini
Recensues : Xhaudet Iseni
Lektor dhe korrektor : Edin Q. Lohja
Përgaditja kompjuterike: Skender Qazimi
Ballina: Berzat Sadiku
Botues: Sh. B. Thesari – Gostivar
Për botuesin: Afet Beadini
Shtypi: Shtypshkronja Thesari – Dobërdoll

Lexues të nderuar, ky është një libër shumë i vlefshëm, të cilin autori e ka titulluar ,, Prej varrit në Xhenet apo Xhehenem ‘‘

Këtë libër ai e ka zbukuruar me ajete Kuranore dhe hadithe të Muhamedit a.s., duke dashur që ti jap lexuesit sqarime më të sakta reth temës në fjalë.
Dijeni vllëzër të dashur musliman se fundi i çdo krijese në këtë botë është vdekja.

Kur do të na arrijë vdekja ?

Kësaj nate ose nesër, apo mbase edhe pas një jave apo muaji, poashtu vdekja mundet të na vijë edhe pas disa muajve ose aps disa viteve.
Vdekja është realitet dhe askush nuk mund ti ikë asaj. Rreth temës në fjalë do të lexoni më gjerësisht në këtë libërth.

Kategoritë

Prej varrit në Xhenet apo Xhehenem

CHF6.00