Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhollarët përgjigjen

CHF6.00

S’ka stok

Sekretariati i Këshillit Kontinental per Xhamitë në Evropë, më nisi një letër të shoqëruar me disa pyetje, të cilat i kishte paraqitur në Sekretariatin e Përgjithëm të këtij Këshilli me seli ne Madrid (Spanjë), një nga fondacionet ungjillore që vepron nën organizatën me ernrin: “Baballarët e Bardh‘‘ Ne atë mesazh thuhej se kjo organizatë evangjeliste, do t i shpërndante disa pyetje që kanë të bëjnë rne Islanrin, shunrë rrymave të spektrit të mendimit Islam, për ti zgjedhur përgjigjet që i duken të përshtatshme.

Category:

Titulli: Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhollarët përgjigjen
Titulli në origjinal: Exhvibe li Esile et-Teshkikije el-Muvaxhihe min Kibeli Ilda et-Tebshirije el-Ame tahte Tendhim el-Aba el-Ebjed
Autorë: Abdurrahman Habenekeh El_Mejdani
Përktyes: Justinian Topulli
Recensoi: Blerim Krasniqi
Dizajni: Arsim Murseli
Botues : Sh. B. Essebil

Sekretariati i Këshillit Kontinental per Xhamitë në Evropë, më nisi një letër të shoqëruar me disa pyetje, të cilat i kishte paraqitur në Sekretariatin e Përgjithëm të këtij Këshilli me seli ne Madrid (Spanjë), një nga fondacionet ungjillore që vepron nën organizatën me ernrin: “Baballarët e Bardh‘‘ Ne atë mesazh thuhej se kjo organizatë evangjeliste, do t i shpërndante disa pyetje që kanë të bëjnë rne Islanrin, shunrë rrymave të spektrit të mendimit Islam, për ti zgjedhur përgjigjet që i duken të përshtatshme. Per këtë arsye Sekretaria e Pergjithshme e Këshillit Kontinental të Xhamive të Evropës, siç thotë në letrën e saj, e pa të nevojshme përgatitjen e një libri, në përmbajtje të të cilit do të jenë përgjigjet e dijetarëve dhe juristëve të botës Islame.

Përse  ky  libër?  Nuk  do  të  jenë  të  paktë  ata  që  ndoshta  do  ta  bëjnë një  pyetje  të  tillë  pasi  të  njihen  me  tematikën  që  ai  trajton.  Në  një kohë kur Islami dhe ithtarët e tij janë vënë në bankën e të akuzuarve për një mori akuzash, ku më të spikaturat dallojnë ato të terrorizmit, obskurantizmit,  mungesës  së  tolerancës,  prapambetjes,  egërsisë, brutalitetit…etj, del në skenë një libër i tillë për ta mbrojtur atë!

Ç‟është Islami? Për shumë viktima të medias është e thjeshtë; një fe që  fabrikon  kamikazë  të  aftë  të  terrorizojnë  tërë  botën,  një  fe  që  u mëson   ndjekësve   të   saj   se   vetëm   duke   derdhur   gjakun   e jomuslimanëve   mund   të   fitohet   kënaqësia   e   Zotit,   një   fe   që skllavëron femrën, duke e bërë atë thjesht një robëreshë të haremit të burrit,  një  fe  që  nuk  pranon  barazinë  ndërmjet  njerëzve,  një  fe  që nuk njeh liritë e individit, një fe me një ligj makabër  të  quajtur  Sheriat,  i  cili  çështjet  i  zgjidh  vetëm  me  prerje duarsh  dhe  kokësh,  një  fe  që  urren  zhvillimin,  një  fe  qëka  mbetur mbrapa po aq sa e vjetër është, një fe që privon dëshirat, një fe që… e kështu me radhë akuzat s‟kanë të sosur. A nuk ju duket pak si e habitshme që t‟i dalësh si avokat mbrojtës një të pandehuri të tillë që me të tilla akuza kurrsesi nuk ka gjasa ta fitojë gjyqin?

Kategoritë

Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhollarët përgjigjen

CHF6.00