Prindërit e suksesshëm

CHF7.90

S’ka stok

Qëllimi i këtyre tregimeve është që, nga idetë dhe përvojat e të tjerëve, të përfitojmë ne prindërit, sepse siç e dimë përfitimi nga përvojat e të tjerëve do të thotë të arrihet te qëllimi më lehtë dhe më shpejt, si dhe t’i shmangim apo zvogëlojmë gabimet gjatë rrugës.

Titulli: Prindërit e suksesshëm
Përzgjodhi dhe përktheu: Enis S. Cakaj
Redaktor: Bashkim Mehani
Lektor: Ilmi Rexhepi
Faqosja dhe kopertina: Blerta Mehani – Cakaj
Shtypi: Graf-ing, Prishtinë

Qëllimi i këtyre tregimeve është që, nga idetë dhe përvojat e të tjerëve, të përfitojmë ne prindërit, sepse siç e dimë përfitimi nga përvojat e të tjerëve do të thotë të arrihet te qëllimi më lehtë dhe më shpejt, si dhe t’i shmangim apo zvogëlojmë gabimet gjatë rrugës.

E përbashkëta e këtyre përvojave është se ato na mësojnë që, nëse sinqerisht përpiqemi fort duke duruar dhe u mbështetur ne Zotin e Plotëfuqishëm, pothuajse për çdo problem eventual gjatë edukimit ka zgjidhje edukative. Pra, na japin ide dhe na bëjnë të mendojmë.

Kategoritë

Prindërit e suksesshëm

CHF7.90