Pse shumica nga gratë janë banore të Xhehenemit

CHF8.00

137 stok

Pse shumica nga gratë janë banore të Xhehenemit është një libër i veçant ku sqarohen arsyet se pse gratë janë shumica e banorëve të zjarrit bazuar në hadithe. Aty gjinden edhe rrëfimet e tri grave që Kur’ani i ka garantuar me zjarr.

Titulli: Pse shumica nga grate janë banore të Xhehenemit
Titulli i origjinalit: En-nisa ektheru ehlin-nar
Autor: Abdul Aziz Esh – Shenavi
Përktheu: Osman Abazi
Lektor: Muhamet Reçica
Korrektor: Osman Abazi
Ballina: Lulzim Islami
Shtypi: Shtypshkronja Mozaiku – Prishtinë
Botim Privat

Pse shumica nga gratë janë banore të Xhehenemit është një libër i veçant ku sqarohen arsyet se pse gratë janë shumica e banorëve të zjarrit bazuar në hadithe. Aty gjinden edhe rrëfimet e tri grave që Kur’ani i ka garantuar me zjarr.

Kategoritë

Pse shumica nga gratë janë banore të Xhehenemit