Psikologjia e suksesit, si të krijoni miq dhe të fitoni përkrahjen e njerëzve, vëllimi i parë

CHF10.90

4 stok

Libri i parë nga ky cikël ka për qëllim t’ju mësojë se si të krijoni raporte të afërta emocionale me njerëz, t’ju zhvillojë dhe t’ju nxisë për përdorimin e aftësive të pashfrytëzuara të shoqërimit. Lidhur me këtë, autori niset nga njohuria se mënyra e komunikimit të njerëzve në çdo shoqëri ndikon në mënyrën e jetesës dhe edukimit.

Category:

Titulli: Psikologjia e suksesit, si të krijoni miq dhe të fitoni përkrahjen e njerëzve, vëllimi i parë
Autori: Dale Carnegie
Shqipëroi: Ylber Patoku
Lektor: Kastriot Buza
Realizimi kompjuterik: ARB Design – Gjakovë
Shtëpia botuese: Elta BS & Artini
Viti: 2003, Fq. 246

Libri i parë nga ky cikël ka për qëllim t’ju mësojë se si të krijoni raporte të afërta emocionale me njerëz, t’ju zhvillojë dhe t’ju nxisë për përdorimin e aftësive të pashfrytëzuara të shoqërimit. Lidhur me këtë, autori niset nga njohuria se mënyra e komunikimit të njerëzve në çdo shoqëri ndikon në mënyrën e jetesës dhe edukimit.

Në punimin e tij, Dale Carnegie ka fuqizuar një numër të madhe rregullash të cilat do të mund të na ndihmonin apo të na shërbenin për të arritur deri te disa mendime të tjera, ide dhe ambicie, që lehtë dhe shpejtë të krijojmë miq dhe përkrahjen e të tjerëve, por edhe t’i shmangemi fjalosjeve, qoftë në sferën publike, ashtu edhe në atë private.

Psikologjia e Suksesit është pra një doracak i cili na ofron disa forma interpersonale me ndihmën e të cilave do të mund t’i venim në lëvizje aktivitetet tona dhe të realizonim disa nevoja primare apo edhe më shumë. Me pak fjalë, para nesh gjendet një libër i aksionit.

Kategoritë

Psikologjia e suksesit, si të krijoni miq dhe të fitoni përkrahjen e njerëzve, vëllimi i parë