Punimet e Konferencave Ndërkombtare mbi Islamin

CHF19.90

2 stok

Konferenca e parë u zhvillua në Tiranë, me temë “Mendimi bashkëkohor islam: Sfida dhe perspektiva”, ndërsa konferenca e dytë në Tivar të Malit të Zi, me temë: “Arsimi islam te shqiptarët: Sfida dhe perspektiva”.

Titulli: Punimet e Konferencave Ndërkombëtare: MENDIMI ISLAM BASHKËKOHOR: ZHVILLIME DHE PERSPEKTIVA – ARSIMI ISLAM TE SHQIPTARËT: SFIDA DHE PERSPEKTIVA
Autor: Kodra, Alban
Faqe: 352
Publikuar: 19.09.2017

Sheh dritën e botimit një prej punimeve më të reja të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Bëhet fjalë për përmbledhjen e dy konferencave të rëndësishme ndërkombëtare që u organizuan në vitet 2015-2016.

Konferenca e parë u zhvillua në Tiranë, me temë “Mendimi bashkëkohor islam: Sfida dhe perspektiva”, ndërsa konferenca e dytë në Tivar të Malit të Zi, me temë: “Arsimi islam te shqiptarët: Sfida dhe perspektiva”.
Punimet e dy konferencave trajtojnë zhvillimet bashkëkohore të mendimit islam te shqiptarët dhe ecurinë e arsimit islam në mesin e tyre, me problematikat, arritjet dhe sfidat që parashtrojnë koha dhe situata aktuale rajonale e ndërkombëtare.

Tashmë këto punime i prezantohen publikut shqiptar e më gjerë, të botuara në një vëllim të vetëm, të shoqëruar me përmbledhjet e tyre në gjuhën angleze.

Kategoritë

Punimet e Konferencave Ndërkombtare mbi Islamin

Punimet e Konferencave Ndërkombtare mbi Islamin