Pyetje dhe përgjigje islame

CHF29.00

3 stok

“Qasja në hapësirat mediale në lidhje me Islamin është bërë shumë e gjallë dhe dinamike. Sidomos interneti është bërë tregu i fetfave dhe përgjigjeve fetare, si brenda, ashtu edhe jashtë kuadrit të Bashkësive islame. Puna dhe angazhimi në interpretimin e Islamit, nga grupe dhe individë të caktuar, ka ofruar pikëpamje të ndryshme në lidhje me shumë çështje të praktikës fetare islame tek ne.

Titulli: Pyetje dhe përgjigje islame
Autor: Jusuf Zimeri
Redaktor: Mehas Alija
Recesent: Mr taxhedin Bislimi
Lektorë:Ahmed Ramadani & Arsim Jonuzi
Botues: Brezi I Ri
Shtyp: Stypshkronja Fokus Print- Shkup

“Qasja në hapësirat mediale në lidhje me Islamin është bërë shumë e gjallë dhe dinamike. Sidomos interneti është bërë tregu i fetfave dhe përgjigjeve fetare, si brenda, ashtu edhe jashtë kuadrit të Bashkësive islame. Puna dhe angazhimi në interpretimin e Islamit, nga grupe dhe individë të caktuar, ka ofruar pikëpamje të ndryshme në lidhje me shumë çështje të praktikës fetare islame tek ne.

Një mënyrë shumë e përhapur kohëve të fundit është edhe tentimi për të shpjeguar Islamin përmes pyetjeve dhe përgjigjeve apo fetfave. Në këtë “treg” mund të hasen mënyra të ndryshime të metodologjisë dhe shpjegimit. Së këndejmi, libri “Pyetje dhe përgjigje islame” s’do mend se është një dokument për të vërtetën, që dëshmonë për një interpretim të drejtë, të qartë, të thukët dhe të shëndosh metodologjikisht. Lexuesi, në këtë libër, ka për të gjetur atë që, ndoshta, shumë shpesh e ka kërkuar dhe shumë gjatë e ka pritur ta gjej.”

Kategoritë

Pyetje dhe përgjigje islame