Qeli, një zakon që na shoqëron për gjithë jetën

CHF21.00

9 stok

LARG ZAKONIT TËND NË TË LEXUAR DHE ZAKONIT TIM NË TË SHKRUAR, do të kalojmë se bashku për në thelbin e temës: pa hyrje, pa parathënie, pa asgjë tjetër..
Suksesin tim ia atribuoj disa zakoneve të bukura me të cilat u frymëzova gjatë jetës time në fshat, atje ku jetonim si një familje e madhe, në shtëpinë time të vogël e të thjeshtë por të mbushur me qetësi, kënaqësi dhe bekimin e prindërve. Në dështimet dhe disfatat e mia, isha i ndërgjegjshëm për urtësinë… po, pas tyre qëndronte një zakon në mënyrën e të menduarit tim, apo në stilin e bisedës e të trupit tim, herë i mundja e herë më mundnin.

Titulli: Qeli, një zakon që na shoqëron për gjithë jetën
Titulli i origjinalit: Zinzane, Adetun mudeh el-hajat
Autorë: Dr. Selman Aude
Përktheu nga arabishtja: Elmaz Fida
Redaktura profesionale: Agron Islami
Redaktura gjuhësore: Arjan Koçi
Vizatimet e brendshme: Heja‘ Sejarij
Dizajni: Dorlir Kraja
Redaktura teknike: Suhejb Xhemaili
Botoues: Ajan Bookstore
Shtypi: Fokus Print

LARG ZAKONIT TËND NË TË LEXUAR DHE ZAKONIT TIM NË TË SHKRUAR, do të kalojmë se bashku për në thelbin e temës: pa hyrje, pa parathënie, pa asgjë tjetër..
Suksesin tim ia atribuoj disa zakoneve të bukura me të cilat u frymëzova gjatë jetës time në fshat, atje ku jetonim si një familje e madhe, në shtëpinë time të vogël e të thjeshtë por të mbushur me qetësi, kënaqësi dhe bekimin e prindërve. Në dështimet dhe disfatat e mia, isha i ndërgjegjshëm për urtësinë… po, pas tyre qëndronte një zakon në mënyrën e të menduarit tim, apo në stilin e bisedës e të trupit tim, herë i mundja e herë më mundnin.

Duke qenë se jemi partnerë ne përvojë, më bëri që të sjell para teje gjithë çfarë kam jetuar dhe lexuar. Jam në kërkim të përshtypjeve të tua, shtojcave dhe kritikës tënde, madje edhe të vlerësimit tënd i cili për hir të të së vërtetës, nëse bëhet me meritë, më mbush me energji pozitive. U jam borxhli për shumë falënderime, mirënjohje dhe lutje për dhjetëra miq të dashur, të cilët qenë pjesë e kësaj vepre me udhëzimet, kritikat, korrigjimet, shqyrtimet, shtypin dhe dizajnimin.

Kategoritë

Qeli, një zakon që na shoqëron për gjithë jetën