Qeverisja e korporatave

CHF23.90

2 stok

Qeverisja e Korporatave është sistemi me anën e të cilit themelohen dhe kontrollohen korporatat.

Autorë:Prof.As.Dr.Qamil Talka dhe Dr.Mirela Kumbaro

Recenzentë:Prof.As.Dr.Sopot Cama dhe Prof.Dr.Myslym Osmani

 

Qeverisja e Korporatave prej kohësh ka tërhequr vëmendjen dhe po merr shtrirje të gjerë në ditët e sotme në mbarë botën,veçanërisht pas krizës së përgjithshme ekonomike që po kalon bota.Me termin korporatë,kuptohet shoqëria tregtare e themeluar në përputhje me ligjin.Tranzicioni në ekonominë e tregut si dhe transformimi i pronësisë private dhe organizimi i saj në shoqëritë tregtare,ka nxjerr në pah aktualisht Qeverisjen e Korporatave edhe në Shqipëri.

Kategoritë

Qeverisja e korporatave