Reflektime Pejgamberike

CHF11.90

5 stok

Të gjitha shigjetat drejtoheshin drejt Medinës. Ishte dhënë leja, kishin filluar përgaditjet e rrugës. Ata të cilët do ta ndryshonin rrjedhën e historisë, filluan ti merrnin vendet e duhura. Aq shumë ishte rritur presioni në Mekë, po të mos hapej ndonjë dritare, do të ishte e pamundur më të thithnim ajrin tonë.

Titulli: Reflektime Pejgamberike
Titulli i origjinalit: Peygamer’in aynalari
Autorë: Ali Ural
Përkthyes nga Turqishtja: Valon Irahimi
Redaktor profesional: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Mr. Sejdi Gashi
Korrektore: Agjire Tahiri
Dizajner i kopertinës: Avni Gashi
Faqosës: Emir Hukallo
Botues: Botimet Fleta

Pjesë nga Libri:

Të gjitha shigjetat drejtoheshin drejt Medinës. Ishte dhënë leja, kishin filluar përgaditjet e rrugës. Ata të cilët do ta ndryshonin rrjedhën e historisë, filluan ti merrnin vendet e duhura. Aq shumë ishte rritur presioni në Mekë, po të mos hapej ndonjë dritare, do të ishte e pamundur më të thithnim ajrin tonë.

Pasqyra u kthye, siluetat u shfaqën një nga një në atë liqe të argjendtë. Drejt vetës i ktheu pasqyrat që i hapën flatrat një nga një. Sapo i lëvizën buzët, era e mbushi gjoksin e llastrës. Valët drejt qiellit u ngritën përmes surit të Israfilit. Jo, nuk shpërtheu kataklizma! Ky ishte simulim përhershëm i kataklizmës në sipërfaqe të tokës.

Kategoritë

Reflektime Pejgamberike