Reforma rrënjësore, etika islame dhe emancipimi

CHF16.90

8 stok

Rruga nuk ka qenë gjithnjë e lehtë, gjersa hulumtimi e studimi kanë qenë të gjata dhe ndonjëherë shumë të vështira. Reflektimet e propozimet që lexuesit do t’i gjejnë këtu janë produkt i një zhytjeje të thellë e të gjatë në Universin e “shkencave islame”.

Category:

Titulli: Reforma rrënjësore, etika islame dhe emancipimi
Titulli i origjinalit: Radical Reform, Islamic Ethics and Liberation
Autorë: Tarik Ramadan
Përktheu: Arsim Jonuzi
Redaktor: Muhamed Murtezi
Redaktor gjuhësor: Arsim Jonuzi
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Rruga nuk ka qenë gjithnjë e lehtë, gjersa hulumtimi e studimi kanë qenë të gjata dhe ndonjëherë shumë të vështira. Reflektimet e propozimet që lexuesit do t’i gjejnë këtu janë produkt i një zhytjeje të thellë e të gjatë në Universin e “shkencave islame”.

Për më shumë se njëzet vjet (përkujdesur nga mësimet tradicionale, leximet e akumuluara, kërkim personal, si dhe shkrim librash) vazhdimisht kam potencuar se rizgjimi i mendimit islam medoemos përfshin bashkërendim me dimensionin e tij shpirtëror në njërën anë, ndërsa, në anën tjetër, edhe me angazhim të përtërirë dhe lexim racional e kritik (ihtihad)të burimeve hyjnore në fushën e ligjit dhe jurisprudencës (fikh). Nuk kam ndryshuar mendjen në këtë pikë: zemra shndritëse e Islamit me të vërtetë është thirrje dhe nisje shpirtërore, ashtu si edhe dimensioni i tij universal domosdo përfshin një proces të vazhduar leximi e rileximi, të një interpretimi të besueshëm e inovativ, që shpie në formulimin e rregullave ligjore të përshtatura (fetva). Muslimanëve të sotëm, qoftë në Lindje apo Perëndim, urgjentisht u duhet fikh bashkëkohor, duke dalluar se çfarë në tekste është e pandryshueshme e çfarë mund të ndryshohet.

Kategoritë

Reforma rrënjësore, etika islame dhe emancipimi