Rëndësia e besimit dhe adhurimit në Islam

CHF9.90

1 stok

Njeriu nëpërmjet dritës së besimit ngjitet në shkallën më të lartë dhe fiton një vlerë të denjë për parajsë. Kurse nëpërmjet errësirës së mosbesimit ai zbret në shkallën më të ulët duke rënë në një pozitë që i shkon për shtat vetëm ferrit.

Titulli: Rëndësia e besimit dhe adhurimit në Islam
Titulli i origjinalit: İslamda İman ve İbadetin Önemi
Përgatiti: Muhamed Salkurti
Botues: MARİFET YAYINLARI

Njeriu nëpërmjet dritës së besimit ngjitet në shkallën më të lartë dhe fiton një vlerë të denjë për parajsë. Kurse nëpërmjet errësirës së mosbesimit ai zbret në shkallën më të ulët duke rënë në një pozitë që i shkon për shtat vetëm ferrit.

Besimi është drita që e ndriçon nheriun dhe që ia bën të lexueshme e të qarta të gjitha mesazhet e Krijuesit të cilat janë skalitur tek ai. Besimi është edhe dritë edhe force. Por njeriu që arrin një besim të vërtetë mund të sfidoj gjithë universin dhe është i shpëtuar nga të gjitha trysnitë e ndodhive duke qenë i mbështetur në forcën e besimit. Prandaj, besimi bën të domosdoshëm vërtetimin e Njësisë së Zotit. Njësia të çon në nënshtrimin dhe në përulësi ndaj Tij. Përulësia dhe nënshtrimi i sjellin mbështetje tek Ai dhe mbështetja tek Zoti domosdoshmërisht të siguron lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër.

Kategoritë

Rëndësia e besimit dhe adhurimit në Islam