REVOLUCIONI PSIKOLOGJIK DIGJITAL

CHF18.90

3 stok

Me transformimin dixhital, jeta e njerëzve ka ndryshuar plotësisht.Zgjedhjet e thjeshta në  jetën e përditshme apo dhe shijet tona estetike që  ne mendojmë  se janë  të  zakonshme,janë  një  kulturë  e vlerave të  përcjella në  vetëdijen dhe në nënvetëdijen tonë  nga bombardimi dixhital i qëllimshëm,ndaj të  cilit jemi të  ekspozuar. Një ndër librat më të lexuar psikologjik, i cili tregon për zhvillimet e shpejta teknologjike, të cilat po ndodhin  kohët e fundit dhe ndikimin e tyre psikologjik te njerëzit.

Autor:  Dr. Murat Dagitmaç & Sehadet Ekmen
Shtëpia botuese: Pena,Prizren
Kryeredaktor: Mensur Bytyqi
Redaktore: Blerina Coka
Dizajni i kopertinës: Faruk Baydar
Realizimi grafik: Elmedina Braha
Numri i faqeve: 300 faqe

Me transformimin dixhital, jeta e njerëzve ka ndryshuar plotësisht.Zgjedhjet e thjeshta në  jetën e përditshme apo dhe shijet tona estetike që  ne mendojmë  se janë  të  zakonshme,janë  një  kulturë  e vlerave të  përcjella në  vetëdijen dhe në nënvetëdijen tonë  nga bombardimi dixhital i qëllimshëm,ndaj të  cilit jemi të  ekspozuar. Një ndër librat më të lexuar psikologjik, i cili tregon për zhvillimet e shpejta teknologjike, të cilat po ndodhin  kohët e fundit dhe ndikimin e tyre psikologjik te njerëzit.

Kategoritë

REVOLUCIONI PSIKOLOGJIK DIGJITAL