Ripërtëritja e mendimit fetar në islam

CHF14.00

6 stok

Kur’ani është Libër i cili e vë theksin në akt më tepër se sa në mendim. Mirëpo, ka njerëz të cilëve sipas natyrës u është e pamundur ta përvetësojnë botën e panjohur, duke ringjallë, në procesin jetësor, atë lloj të veçantë të përvojës së brendsme në të cilën, më në fund, zë fill bindja fetare. Përveç kësaj, njeriu bashkëkohor, duke i zhvilluar shprehitë e mendimit konkret – shprehitë të cilat edhe vetë islami i ka theksuar, së paku në fazat e para të zhvillimit të tij kulturor – është treguar më pak i aftë për këtë përvojë e cila, për më tepër, i duket e dyshimtë sepse bartë mundësitë e mashtrimit mashtrimit.

Titulli: Ripërtëritja e mendimit fetar në islam
Titulli i origjinalit në anglisht: The Reconstruction of Religious Thouht in Islam
Titulli në boshnjakishte: Obnova vjerske misli u Islami
Autori: Dr. Muhammed Ikball
Përktheu: Nexhat Ibrahimi
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Zeqirja Ibrahimi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Afrim Gashi
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Kur’ani është Libër i cili e vë theksin në akt më tepër se sa në mendim. Mirëpo, ka njerëz të cilëve sipas natyrës u është e pamundur ta përvetësojnë botën e panjohur, duke ringjallë, në procesin jetësor, atë lloj të veçantë të përvojës së brendsme në të cilën, më në fund, zë fill bindja fetare. Përveç kësaj, njeriu bashkëkohor, duke i zhvilluar shprehitë e mendimit konkret – shprehitë të cilat edhe vetë islami i ka theksuar, së paku në fazat e para të zhvillimit të tij kulturor – është treguar më pak i aftë për këtë përvojë e cila, për më tepër, i duket e dyshimtë sepse bartë mundësitë e mashtrimit mashtrimit.

Kategoritë

Ripërtëritja e mendimit fetar në islam