Rizgjimi Islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit

CHF9.00

10 stok

Një libër mjaft kompleks mbi rizgjimin islam ku analizohet në mënyrë mjaft të shkëlqyer rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit. Qasje juridike ndaj çështjes së ekstremizmit fetar dhe rrugëdaljet për shmangie nga ky lloj i veprimtarisë së pafrytshme.

Titulli: Rizgjimi Islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit
Autori: Jusuf el-Kardavi
Përkthyes nga arabishtja: Genc Mustafa Curgu
Botues: Logos – A

Një libër mjaft kompleks mbi rizgjimin islam ku analizohet në mënyrë mjaft të shkëlqyer rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit. Qasje juridike ndaj çështjes së ekstremizmit fetar dhe rrugëdaljet për shmangie nga ky lloj i veprimtarisë së pafrytshme.

Përmbajtja e librit:

EKSTREMIZMI: AKUZA DHE E VËRTETA, TË METAT E EKSTREMIZMIT FETAR, KONCEPTI I EKSTREMIZMIT FETAR, SHFAQJET E EKSTREMIZMIT, RËNIA NË HUMNERËN E TEKFIRIT, SHKAQET E EKSTREMIZMIT, MARRJA ME ÇËSHTJET E DORËS SË DYTË, ZGJERIMI TEJMASE I NDALIMEVE, IDETË E GABUARA, THEKSIMI I TEKSTEVE ALEGORIKE (MUTESHABIH), NEVOJA PËR TA NJOHUR DHE RESPEKTUAR SPECIALIZIMIN, MUNGESA E AFTËSISË PËR TË DEPËRTUAR NË BRENDINË E HISTORISË, REALITETIT DHE LIGJEVE TË ALL-LLAHUT, DY SUNENE TË RËNDËSISHME, ISLAMI: NJË I HUAJ NË ATDHEUN E TIJ, PENGESAT E VENDOSURA NDAJ DA’VES DHE THIRRËSVE NË ISLAM, DREJT NJË ILAÇI PËR EKSTREMIZMIN, DETYRIMET E SHOQËRISË, DETYRIMET E TË RINJVE MUSLIMANË, DITURIA, VLERAT DHE VEPRAT, SHKALLËT E TË NDALUARAVE, SHKALLËT E NJERËZVE ME VEPRAT, KUPTIMI I AFTËSIVE, KUFIZIMEVE DHE KUSHTEVE TË TË TJERËVE, NJOHJA DHE KUPTIMI I SUNENEVE TË ALL-LLAHUT NË ATË QË KA KRIJUAR AI, DIALOG MBI SUNENET DHE KUSHTET E FITORES, KËSHILLA ATËRORE PËR RININË ISLAME, DREJT NJË DIALOGU KONSTRUKTIV, PËRFITONI NGA TË DEVOTSHMIT DHE TË DREJTËT, LEHTËSONI E MOS VËSHTIRËSONI, THIRRNI ME URTËSI DHE BUTËSI, KULTURA E THIRRJES DHE DIALOGUT, JETONI ME MASAT E GJERA, DËSHIRONI TË MIRËN MUSLIMANËVE ETJ…

Kategoritë

Rizgjimi Islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit