Rojtarët e identitetit

CHF7.00

1 stok

Ky libër na vjen në ndihmë duke na i kujtuar dhe freskuar të disa emra dhe histori, të atyre njerëzve që e ruajte këtë fe. Që e mbrojtën me fanatizëm të madh identitetin e tyre fetar dhe nuk u lëkundën përpara sprovave të ndryshme. Ky libër duhet të na shërbejë si referencë dhe si shembull edhe neve dhe ta lusim Allahun xh.xh. që të na bëjë nga ata të cilët kontribuojnë në ruajtjen e identitetit të popullit të tyre.

Titulli: Rojtarët e identitetit
Autori: Mr. Bashkim Aliu
Korrektor: Agim Abazi
Redaktor gjuhësor: Namir Lapardhaja
Faqe: 187 faqe.
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqosja: Furkan ISM
Botoi: Furkan ISM

Ky libër na vjen në ndihmë duke na i kujtuar dhe freskuar të disa emra dhe histori, të atyre njerëzve që e ruajte këtë fe. Që e mbrojtën me fanatizëm të madh identitetin e tyre fetar dhe nuk u lëkundën përpara sprovave të ndryshme. Ky libër duhet të na shërbejë si referencë dhe si shembull edhe neve dhe ta lusim Allahun xh.xh. që të na bëjë nga ata të cilët kontribuojnë në ruajtjen e identitetit të popullit të tyre.

Të gjithë ne krenohemi me besimin dhe fenë që kemi. Të gjithë e quajmë si mirësinë më të madhe që Allahu xh.xh na ka dhënë. Por për fat të keq pak i njohim ata njerëz të cilët sakrifikuan gjithçka për këtë fe. Duke filluar nga vetë profeti Muhamed e deri te të gjithë ata njerëz të devotshëm dhe të sinqertë, që për fat të mirë nuk kanë munguar në të gjithë kohët dhe brezat.

Përmbajtja e librit:

Të bindur në vërtetësinë e fjalëve pejgamberike; Burra të fjalës; Promovues të besimit; Llogaritës të fjalëve; Përgjegjës për veprimet; Dashamirë të diturisë; Krenarë me devotshmërinë; Udhëheqës të drejtë; Durimtar në sprova; Sprovat e thirrësve; Njerëz optimistë, etj…

Në fund jepet pasqyrë e literaturës së shfrytëzuar.

Kategoritë

Rojtarët e identitetit