Roli i civilizimit Arabo-Islam në renesancën Evropiane

CHF5.00

1 stok

Nën mbikqyrje të Sindikatës së Organizatës së mësuesve-arsimtarëve, dega në Damask„ u mbajt një simpozium edukativo-shkencor në temën: ‘‘Rtoli i civilizimit arabo-islam në renesansën evropiane‘‘ edhe atë, në mëngjesin e së mërkurës më 25 Dhu-l- Hixh-xhe 1415 h., që i përgjigjet datës 24 maj 1995 m., në ora 11 në sallën e ligjëratave, në Drejtorinë për Edukatë të Qytetit të Damaskut.

Category:

Titulli: Roli i civilizimit Arabo-Islam në renesancën Evropiane
Titulli i origjinalit: Devru-l-hadareti-l-arabijjetil-islamijje fin-nehdati-l-urubbijje
Autor: Prof. Hani el-Mubarek, Dr. Sheuki Ebu Halil
Përkthyes : Bashkim Aliu, Sali Shasivari
Recensentë: Rufat Sherifi
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Përgaditja teknike: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Nën mbikqyrje të Sindikatës së Organizatës së mësuesve-arsimtarëve, dega në Damask„ u mbajt një simpozium edukativo-shkencor në temën: ‘‘Rtoli i civilizimit arabo-islam në renesansën evropiane‘‘ edhe atë, në mëngjesin e së mërkurës më 25 Dhu-l- Hixh-xhe 1415 h., që i përgjigjet datës 24 maj 1995 m., në ora 11 në sallën e ligjëratave, në Drejtorinë për Edukatë të Qytetit të Damaskut.

Simpoziumin e udhëhoqën: Prof. Hani el-Mubarek dhe Dr. Sheuki Ebu Halil

Shtëpia Botuese Daru-l-Fikr, me qendër në Damask, shpreson që botimi i kësaj ligjërate të rëndsishme të shkojë në të mirë të ummetit Islam, i cili tashmë gjendet në luftë për realizirnin e personalitetit dhe qenies së tij.

Kategoritë

Roli i civilizimit Arabo-Islam në renesancën Evropiane