Roli i osmanlinjve në përhapjen e fesë islame në Kosovë 792 – 906 h / 1389 – 1500 m

CHF10.00

5 stok

I prirë nga ndjenja për nevojën e studimeve në fushën e sipërpërmendur, unë zgjodha të trajtoj temën ‘‘ Roli i osmanlinjve në përhapjen e fesë islame në Kosovë‘‘. Si objekt studimi kam përzgjedhur rrethanat historike në të cilat kishte kaluar Kosova para se të përhapej feja islame. Gjithashtu, prej studimeve kryesore të ketij punimi është edhe njohja me metodat dhe mjetet që përdoren muslimanët për të dëpërtuar në Kosovë. Sa flasim për përhapjen e fesë islame do të përqëndrohemi në mënyrë të veçantë të hedhim dritë mbi rolin e Sulltanatit Osman, i cili kishte bërë projektin e çlirimive të vendeve të shumta në Ballkanb, ndër të cilat ishte edhe Kosova.

Category:

Titulli: Roli i osmanlinjve në përhapjen e fesë islame në Kosovë 792 – 906 h / 1389 – 1500 m
Autorë: Mr. Samir B. Ahmeti
Recensentë: Prof. Dr. Es-Sir Sejjid Ahmed El-Iraki, Prof. Dr. AbdulKadir Uthman Muhamed Xhadu R-rabi, Dr. Fejsal Muhamed Musa
Redaktor: Prof. Dr. Feti Mehdiu
Redaktor gjuhësor: prof. Ilmi Rexhepi
Botim privat

I prirë nga ndjenja për nevojën e studimeve në fushën e sipërpërmendur, unë zgjodha të trajtoj temën ‘‘ Roli i osmanlinjve në përhapjen e fesë islame në Kosovë‘‘. Si objekt studimi kam përzgjedhur rrethanat historike në të cilat kishte kaluar Kosova para se të përhapej feja islame. Gjithashtu, prej studimeve kryesore të ketij punimi është edhe njohja me metodat dhe mjetet që përdoren muslimanët për të dëpërtuar në Kosovë. Sa flasim për përhapjen e fesë islame do të përqëndrohemi në mënyrë të veçantë të hedhim dritë mbi rolin e Sulltanatit Osman, i cili kishte bërë projektin e çlirimive të vendeve të shumta në Ballkanb, ndër të cilat ishte edhe Kosova.

Kategoritë

Roli i osmanlinjve në përhapjen e fesë islame në Kosovë 792 - 906 h / 1389 - 1500 m