Roli i Xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në perëndim

CHF8.00

8 stok

Xhamia ka qenë vendi ku janë marrë vendimet më të rëndësishsme të bashkësisë muslimane të udhëhequr nga i Dërguari i Allahut, Muhamedi s.a.v.s.

Category:

Titulli: Roli i Xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në perëndim
Autor: Dr. Bashkim Ali
Lektor: Namir Lapardhaja
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh.B. Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Xhamia ka qenë vendi ku janë marrë vendimet më të rëndësishsme të bashkësisë muslimane të udhëhequr nga i Dërguari i Allahut, Muhamedi s.a.v.s.

Me një fjalë, xhamia ka pasur rol të shumëfishtë, apo thënë ndryshe xhamia ka qenë institucioni më i lartë ku është bërë formësimi i identitetit politik, kulturor, ideor dhe etik i bashkësisë muslimane.

Kategoritë

Roli i Xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në perëndim