Rrëfime edukative

CHF6.90

5 stok

Në këtë libër janë tubuar disa tregime dhe urtësi të reja  dhe të vjetra për pleq dhe për të rinj që i kanë treguar të mirët, por edhe të tjerët me mjaft shkathtësi. Prej këtyre s tregimeve përfiton shumë besimtari dhe ai i cili dëshirontë jetë shëmbëlltyrë, i udhëzuar dhe njëherit të jene këshillë për të devotshmit.

Titulli: Rrëfime edukative
Autorë: Lutfi Rizvani
Recensentë: Xhemaledin Misimi
Redaktor: Hamdi Iljazi
Lektor: Mr. Elez Ismaili
Dizajni i kopertinës: Osman Ramadani, Xhemaledin Misimi
Botues: Lutfi Rizvani, Amir Rizvani

Në këtë libër janë tubuar disa tregime dhe urtësi të reja  dhe të vjetra për pleq dhe për të rinj që i kanë treguar të mirët, por edhe të tjerët me mjaft shkathtësi. Prej këtyre s tregimeve përfiton shumë besimtari dhe ai i cili dëshirontë jetë shëmbëlltyrë, i udhëzuar dhe njëherit të jene këshillë për të devotshmit.

Këto tregime, këshilla dhe udhëzime edukative ofrojnë njohuri të thella për mënyrën modeste të jetës së njeriut të më hershëm dhe të sotshëm. Tregojnë se kjo botë është përplot shembuj të njerëzve të mirë që sakrifikuan jetën dhe pasurinë e tyre për besimin e tyre dhe për të mirën e të tjerëve.

Me më dëshirë këtë libër do ta pranojnë fëmijët.  Ata do të shprehin dëshirë ta lexojnë edhe një herë, pastaj edhe një herë.  Ata i duan tregimet, sepse ngjarjet paraqiten ne mënyrë mjaft logjike, duke dhënë një përshkrim të saktë të karaktereve të ndryshme, dhe kështu i frymëzojnë ata të ndjekin gjurmët e heronjve të tyre. Prindërit e kanë për detyrë t’iu japin kurajë fëmijëve që të mësojnë shumë nga e kaluara, në mënyrë që të bëhen shpresë e të ardhmes.

Kategoritë

Rrëfime edukative